Chúng tôi, Hương Vị Tây Bắc, cam kết bảo vệ sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng trang web cũng như dịch vụ của chúng tôi.

1. Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn:

 • Đăng ký tài khoản trên trang web của chúng tôi.
 • Đặt mua sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • Liên hệ với chúng tôi qua các biểu mẫu liên hệ, email hoặc điện thoại.
 • Tham gia vào các chương trình khuyến mãi, khảo sát hoặc cuộc thi.

Thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email.
 • Thông tin thanh toán (số thẻ tín dụng, thông tin ngân hàng, v.v.).
 • Địa chỉ giao hàng và chi tiết đơn hàng.
 • Bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cung cấp tự nguyện.

2. Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

 • Xử lý và hoàn thành các đơn hàng của bạn.
 • Cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng và hỗ trợ kỹ thuật.
 • Gửi thông tin về các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi và sự kiện.
 • Cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi.
 • Thực hiện các khảo sát và nghiên cứu thị trường.
 • Tuân thủ các yêu cầu pháp lý và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chúng tôi.

3. Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi cam kết không bán, trao đổi hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba, trừ các trường hợp sau:

 • Với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba giúp chúng tôi thực hiện các dịch vụ như xử lý thanh toán, giao hàng, phân tích dữ liệu, tiếp thị và quảng cáo.
 • Khi có yêu cầu của pháp luật hoặc các cơ quan có thẩm quyền.
 • Để bảo vệ quyền lợi và tài sản của Hương Vị Tây Bắc hoặc các bên liên quan.

4. Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi việc truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Các biện pháp bao gồm:

 • Mã hóa thông tin thanh toán và các dữ liệu nhạy cảm.
 • Giới hạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân chỉ cho những nhân viên cần thiết.
 • Sử dụng các phần mềm bảo mật và các quy trình kiểm soát truy cập.

5. Quyền Lợi Của Bạn

Bạn có quyền:

 • Yêu cầu truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình.
 • Yêu cầu xóa bỏ thông tin cá nhân khỏi hệ thống của chúng tôi.
 • Từ chối nhận các thông tin tiếp thị từ chúng tôi.
 • Đặt câu hỏi hoặc khiếu nại về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.

6. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:

 • Email: huongvitaybac1@gmail.com
 • Hotline: 0335538969
 • Địa Chỉ: 246 Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

7. Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có quyền cập nhật chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Mọi thay đổi sẽ được thông báo trên trang web của chúng tôi và có hiệu lực ngay khi được đăng tải. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên kiểm tra chính sách bảo mật này để cập nhật những thông tin mới nhất.